×
×

0

0

ประโยชน์ของกราโนล่า

ช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดี ดีต่อระบบย่อยอาหาร เพราะไฟเบอร์สูง ช่วยลดระดับนํ้าตาลในเลือด เพราะธัญพืชเหล่ามีโพแทสเซียมสูง ในคณะที่ปริมาณโซเดียมตํ่า ซึ่งช่วยรักษา ระดับนํ้าตาลในเลือด ช่วยลดค...

กราโนล่า คืออะไร ?

กราโนล่า คืออะไร ? อาหารอาหารจำพวกซีเรียลชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมรับประทานทั่วโลกโดยเฉพาะแถบยุโรป นิยมรับประทานเป็น อาหารเช้าหรือขนมขบเคี้ยวระหว่างวัน เป็นอาหารที่ มีคุณประโยชน์มากมายให้พลังงาน กากใย ...
×

ติดต่อ